Omschrijving Ingangsdatum Type Contributie per jaar 1

Huur / Bijdrage
per jaar

Spelend (ere)lid Orkest en/of Slagwerkgroep 1-1-2025 Werkend € 198,00 € 60,00
Spelend lid Harmonie tot pauze of slagwerkgroep 2 1-1-2025 Werkend € 126,00 € 48,00
Spelend lid Gruppo Muzikalo3 1-9-2024 Werkend € 120,00 € 33,00
Spelend jeugdlid Gruppo Musikalo4 1-9-2024 Werkend zie Asp. lidmaatschap zie Asp. lidmaatschap
Lid Bergs Koor 1-1-2025 Werkend € 180,00 n.v.t
Aspirant lidmaatschap 1-9-2024 Niet werkend € 20,00 € 25,00
Erelid n.v.t. Niet werkend n.v.t. n.v.t.
Rustend lid 1-1-2025 Niet werkend € 25,00 n.v.t.
 
1 Contributie exclusief huur instrument of bijdrage slagwerkinstrument
2 Alleen tot leeftijd van 21 jaar mogelijk
3 Contributie loopt gelijk met lesseizoen (september t/m juni)
4 Alleen voor aspirant jeugdleden (tot 21 jaar en m.u.v. ondersteuning op specifieke instrumenten door ervaren (jeugd)leden)