Omschrijving Type Huur / Bijdrage
per jaar

Contributie per jaar 1

Spelend (ere)lid Orkest en/of Slagwerkgroep Werkend € 48,00 € 180,00
Spelend lid Harmonie tot pauze of slagwerkgroep 2 Werkend € 48,00 € 126,00
Spelend lid Gruppo Muzikalo3 Werkend € 25,00 € 108,00
Spelend jeugdlid Gruppo Musikalo3,4 Werkend € 25,00 € 72,00
Lid Bergs Koor 5 Werkend n.v.t € 120,00
Erelid Niet werkend n.v.t. n.v.t.
Rustend lid Niet werkend n.v.t. € 25,00
 
1 Contributie spelende leden exclusief huur instrument of bijdrage slagwerkinstrument
2 70% * € 180,00. Alleen tot leeftijd van 16 jaar mogelijk
3 Contributie loopt gelijk met lesseizoen (september t/m juni). Er wordt bij deelname aan Grupo Muzikalo geen
contributie voor Aspirant Lidmaatschap (€ 20,00) in rekening gebracht.
4 Alleen tot leeftijd van 16 jaar mogelijk
5 Voorlopig vastgestelde contributie voor 2023